TANDZORG.NL en COVID-19

Indien u ons bezoekt, verzoeken wij u rekening te houden met de volgende richtlijnen:

• Het dragen van een mondkapje is niet meer verplicht.
• Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
• Op de trap maken we gebruik van eenrichtingsverkeer, dit houdt in dat opgaand verkeer voor gaat.
• In de wachtruimten en de overige ruimten in de praktijk proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de het RIVM wordt geadviseerd. Wij hebben daarom minder stoelen geplaatst.
• Ons team maakt met een verhoogde frequentie alle contactpunten, zoals tafels, stoelen, deurkrukken en pinapparaten schoon.

In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.

Door deze maatregelen te nemen vertrouwen we erop u ook in deze tijd goede tandheelkundige zorg te bieden.

Meer informatie
De meest recente informatie over het coronavirus staat op de site van het RIVM en van de Rijksoverheid. Met vragen over het coronavirus kunt u ook bellen naar het landelijk informatienummer 0800-1351.