Aanmelden

Wij bieden u naast tandartsen ook mondhygiënisten, tandtechnici, en een kaakchirurg. Bovendien hebben wij een goede samenwerking met logopedisten, orofaciale fysiotherapeuten en orthodontisten.

U kunt telefonisch een afspraak maken via 010 436 1604. Mocht de wachttijd aan de telefoon erg lang zijn, dan kunt u ook aanmelden via het inschrijfformulier.

Als u pijnklachten heeft die direct moeten worden verholpen, dan kunt u dat ook aangeven op het inschrijfformulier. Hier houden wij uiteraard rekening mee bij het plannen van uw eerste afspraak. Om een goed beeld te krijgen van uw algemene gezondheid en wensen op tandheelkundig gebied, verzoeken wij u dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen

Eerste afspraak

Aan de hand van de door u verstrekte gegevens bepalen we welke behandelaar het beste bij uw tandheelkundige wensen past. Bij uw eerste bezoek maakt u kennis met de betreffende behandelaar. Hij of zij geeft u uitleg over de gang van zaken in de praktijk en bespreekt de mogelijke behandelingen met u. Om inzicht te krijgen in de actuele staat van uw gebit worden er röntgenfoto’s gemaakt en/of worden de foto’s uit uw dossier beoordeeld en wordt er samen met u een behandelplan opgesteld. Waarbij het volgende met u zal worden besproken:

• Het nodige aantal behandelingen
• Het te verwachten resultaat
• De eventuele risico’s
• De kosten

Kosten en Vergoeding

Aan uw eerste bezoek zijn kosten verbonden, ook als er nog geen behandeling heeft plaatsgevonden. Kosten berekenen we voor het consult, de foto’s en de eventuele (spoed)behandeling. Prijzen zijn conform de Prestatie-en tariefbeschikking Tandheelkundige zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).
Binnen onze praktijk hanteren wij het beleid dat u de nota van uw behandeling aan de receptie betaalt per pin of eventueel contant. U ontvangt een gespecificeerde rekening die u naar uw zorgverzekeraar kunt opsturen.

TANDZORG.NL maakt gebruikt van PIEN Support, een software dat snel en gemakkelijk de eigen bijdrage berekent van uw behandeling. Zo kan ons receptieteam u meteen informeren over het bedrag dat u zult terugkrijgen van de behandeling of van de begroting die uw behandelaar voor u heeft gemaakt. Deze bedragen zijn altijd onder voorbehoud en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Gratis parkeergelegenheid

Achter de praktijk kunt u gratis parkeren op de parkeerplaatsen 1 tot en met 6 van TANDZORG.NL. U krijgt toegang tot de parkeerplaatsen nadat u heeft aangebeld links naast de garagedeur bij nummer 194. Nadat u uw auto heeft geparkeerd, loopt u via dezelfde weg terug naar de ingang van onze praktijk op nummer 192.

Meest gestelde vragen

1 Wat gebeurt er met mijn dossier?
Van iedere patiënt wordt een tandheelkundig dossier bijgehouden. Hierin staan alle gegevens die betrekking hebben op uw behandeling. Omdat het dossier gaat over úw mondgezondheid kunt u het uiteraard inzien. Binnen onze praktijk kunnen alle tandartsen over uw dossier beschikken. Als u gaat verhuizen kunt u TANDZORG.NL vragen om uw dossier naar de nieuwe tandarts te sturen.

2 Vraagt TANDZORG.NL mijn oude gegevens/ dossier op bij mijn vorige tandarts?
Uw patiëntendossier kan worden opgevraagd door uzelf als cliënt, of door ouders of een vertegenwoordiger van de patiënt. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met onze receptie op 010-4361604.

3 Kan ik eerst eens komen kennismaken, voordat ik mijn oude tandarts afzeg?
U kunt een afspraak maken voor een intake gesprek, ter kennismaking. Aan de hand van dit gesprek kunt u besluiten of u daadwerkelijk patiënt wenst te worden in onze praktijk. Tevens geeft het ons de mogelijkheid te bepalen of wij de juiste zorgverlener voor u zijn, afgestemd op uw wensen en zorgbehoefte.