Klacht

Wat kunt u het beste doen als u ontevreden bent?
1. Uw klacht bespreken met de betrokken medewerker
U kunt het beste uw klacht direct bespreken met de medewerker van TANDZORG.NL die u heeft behandeld. Wij kunnen hiervoor eventueel een gesprek inplannen in onze consultkamer.

2. De receptie informeren
Wilt u zich niet direct tot de betreffende medewerker wenden, dan kunt u zich met het feedbackformulier of een persoonlijke brief richten tot de receptie van TANDZORG.NL. De klachtencommissie van TANDZORG.NL bespreekt uw klacht met de betreffende medewerker en neemt binnen een week contact met u op om een verder overleg te plannen.

3. Uw klacht indienen bij een onafhankelijke klachtencommissie
Mochten de bij 1 en 2 genoemde inspanningen niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan kunt u  zich richten tot onderstaand bureau om dit kenbaar te maken:
TANDZORG.NL heeft haar klachtenregeling en -bemiddeling ondergebracht bij Quasir. Via onderstaande contactgegevens kunt u in contact komen met Quasir en uw klacht kenbaar maken. Een klachtenfunctionaris van Quasir zal binnen 48 uur contact met u opnemen. De klachtenfunctionaris van Quasir zal u vervolgens adviseren/helpen bij het oplossen van uw klacht.

Contactgegevens Quasir:Post: Klachtencommissie Quasir, t.a.v. Ambtelijk secretaris, Postbus 1021, 7940 KA Meppel
E-mail: kcquasir@quasir.nl t.a.v. Klachtenbemiddeling
Telefonisch: 06-82366772 (9.00 tot 17.00 uur ma t/m vr)

Uiterlijk binnen 48 uur na uw melding wordt u terug gebeld of gemaild, bij geen gehoor.

Meer informatie over Quasir te vinden via www.quasir.nl