Klacht

Wat kunt u het beste doen als u ontevreden bent?
1. Uw klacht bespreken met de betrokken medewerker
U kunt het beste uw klacht direct bespreken met de medewerker van TANDZORG.NL die u heeft behandeld. Wij kunnen hiervoor eventueel een gesprek inplannen in onze consultkamer.

2. De receptie informeren
Wilt u zich niet direct tot de betreffende medewerker wenden, dan kunt u zich met het feedbackformulier of een persoonlijke brief richten tot de receptie van TANDZORG.NL. De klachtencommissie van TANDZORG.NL bespreekt uw klacht met de betreffende medewerker en neemt binnen een week contact met u op om een verder overleg te plannen.

3. Uw klacht indienen bij een onafhankelijke klachtencommissie
Mochten de bij 1 en 2 genoemde inspanningen niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan kunt u uw klacht indienen bij een onafhankelijke klachtencommissie:

ANT (Associatie Nederlandse Tandartsen)
Telefoonnummer: 023-524 93 87
Website: https://www.ant-tandartsen.nl/patienten/klacht-over-uw-tandarts/

Tandheelkundig Informatie Punt (TIP) (opgericht door het KNMT)
Telefoonnummer: 0900-20 25 012 (€ 0,15 per minuut)
Website: https://www.knmt.nl/patienten/klachtenregeling-voor-patienten