Tarievenlijst TANDZORG.NL

TANDHEELKUNDIGE BEHANDELINGEN

De codes die worden gebruikt voor een periodieke controle zijn:
C002 €26,75 Consult voor een periodieke controle
X10 €19,71 Maken en beoordelen kleine röntgenfoto

De meest gebruikte codes voor de mondzorg voor kinderen zijn:
C002 €26,75 Periodieke controle
C003 €26,75 Probleemgericht consult
C10 €26,75 Schriftelijke medische anamnese
X10 €19,71 Kleine röntgenfoto
M05 €31,68 Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit

De codes die worden gebruikt voor het sealen zijn:
V30 €31,68 fissuurlak, eerste element (sealen)
V35 €17,60 fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting (sealen)

Voor het vullen van een gaatje of repareren van een vulling worden verschillende codes gebruikt, afhankelijk van het aantal te vullen vlakken, het gebruik van een cofferdam en verdoving.
V91 € 56,32 Eénvlaksvulling composiet
V92 € 73,92 Tweevlaksvulling composiet
V93 € 88,00 Drievlaksvulling composiet
V94 € 112,64 Meervlaksvulling composiet
A10 € 17,60 Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving
C022 € 14,08 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje

De codes die kunnen worden gebruikt voor een extractie zijn:
H11 €52,80 Trekken tand of kies
H16 €39,42 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zittingen hetzelfde kwadrant
H21 €7,36 Kosten hechtmateriaal
H35 €84,48 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap

Voor een wortelkanaal behandeling worden verschillende codes gebruikt, onder andere afhankelijk van het aantal wortels zijn:
E02 € 49,28 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult
X10 € 19,71 Kleine röntgenfoto
E85 € 17,60 Elektronische lengtebepaling
A10 € 17,60 Geleidings- en/of infiltratie verdoving
C022 € 14,08 Aanbrengen rubberdam
E86 € 95,04 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling
E04 € 58,12 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten
E13 € 126,72 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal
E14 € 183,04 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen
E16 € 239,36 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen
E17 € 295,68 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen
R31 € 70,40 Opbouw plastisch materiaal
V91 € 56,32 Eénvlaksvulling composiet
V92 € 73,92 Tweevlaksvulling composiet
V93 € 88,00 Drievlaksvulling composiet
V94 € 112,64 Meervlaksvulling composiet

MONDHYGIENE

De codes die voor de behandelingen bij de afdeling Mondhygiëne kunnen worden gebruikt zijn:
Preventieve Mondzorg (M)
M01 €15,78 Preventieve voorlichting en/of instructie per 5 minuten
M02 €15,78 Consult voor evaluatie van preventie per 5 minuten
M03 €15,78 Gebitsreiniging per 5 minuten
M30 €7,04 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen van een medicament, zoals fluoride- of chloorhexidine producten/preparaten
M32 €21,12 Eenvoudig bacteriologisch onderzoek
M40 €17,60 Fluoridebehandeling per kaak

Verdoving (A)
A10 €17,60 Geleidings- en/of infiltratie verdoving
A15 €9,15 Oppervlakte verdoving

Tandvleesbehandelingen (T)
T012 €204,16 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus
T021 €38,02 Grondig reinigen wortel, complex, per element
T022 €28,16 Grondig reinigen wortel, standaard, per element
T032 €126,72 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na tandvleesbehandeling
T033 €77,44 Bespreken vervolgtraject na herbeoordeling
T042 €107,01 Consult parodontale nazorg
T043 €142,21 Uitgebreid consult parodontale nazorg
T044 €189,38 Complex consult parodontale nazorg
T163 €76,03 Toepassing lokaal medicament
T161 €49,28 Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling
T162 €95,05 Behandeling tandvleesabces
T165 €70,40 Uitgebreide voedingsanalyse

COSMETISCHE TANDHEELKUNDE

De codes die worden gebruikt voor het thuisbleken met bleeklepels zijn:
E97 €88,00 uitwendig bleken per kaak (exclusief materiaal-en techniekkosten)
E98 €48,00 materialen voor thuisbleken

De codes die worden gebruikt voor een cosmetisch consult en eventuele digitale simulatie zijn:
C012 €126,72
Q0203 €169,38*
*deze code valt onder `techniekkosten eigen beheer´ en zal veelal niet worden vergoed door een verzekering

OVERIGE BEHANDELINGEN

Overige behandelingen hangen af van uw specifieke situatie. Uw behandelaar maakt daarom voor u een op uw situatie afgestemde begroting.

Nota’s van uw behandeling dienen direct aan de balie afgerekend te worden per pin of eventueel contant. Dit overzicht is slechts een indicatie gezien iedere patiënt een eigen behandeling behoeft, waardoor kosten per patiënt kunnen verschillen. Prijzen zijn volgens de Prestatie- en tariefbeschikking Tandheelkundige zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA), geldend vanaf: 01-01-2024 tot en met 31-12-2024. Meer informatie over kosten kunt u vinden op www.mondzorgkosten.nl.

Betalingen

Binnen onze praktijk hanteren wij het beleid dat u de nota na uw behandeling aan de receptie betaalt per pin of eventueel contant.

Vergoeding

TANDZORG.NL maakt gebruikt van PIEN Support, een software dat snel en gemakkelijk de eigen bijdrage berekent van uw behandeling. Zo kan ons receptieteam u meteen informeren over het bedrag dat u zult terugkrijgen van de behandeling of van de begroting die uw behandelaar voor u heeft gemaakt. Deze bedragen zijn altijd onder voorbehoud en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.