Ellert vertelt

Aan alle mooie dingen komt uiteindelijk een eind, ook aan mijn carrière als tandarts. Ik was van plan om volgend jaar te stoppen. De Corona pandemie, mijn verhoogd risico (op grond van leeftijd) en het ontbreken van een adequaat vaccin, hebben mij er toe gebracht dit voornemen per direct uit te voeren en te stoppen met het behandelen van patiënten.
Een eventuele behandeling kan door mijn collega’s Dick Smit of Linde Rooijakkers worden overgenomen.
Ik blijf nog wel werkzaam bij TANDZORG.NL als adviseur en begeleider.

Ik ben u dankbaar voor het in mij gestelde vertrouwen.

Met vriendelijke groet,

Hoogachtend,
Ellert Kramer