Hoe werkt de Genius laser

De spray-koeling bij deze laser heeft een aantal voordelen:
• Minimale thermische respons
• Minimale thermische schade
• Reductie van pijn
• Optimaal zicht
• Verwijdering bio-film

Werking laser
• Het verwijderen van ontstekingsweefsel
• Verwijderen van pathogene micro-organismen
• Desinfecterende werking
• Door absorptie van deze energie wordt het tandsteen in de pocket verbrijzeld en zachter gemaakt, waardoor het veel makkelijker verwijderd kan worden,
• Stoppen van bloeding, waardoor beter zicht op het werkveld ontstaat
• Ingebouwde timer, zodat oververhitting van het werkveld wordt voorkomen

Voordelen laser in de praktijk algemeen
• Gemak behandelaar
• Gemak patiënt
• Motivatie patiënt
• Beter zicht op het te reinigen oppervlak, met beter resultaat
• Tandsteen makkelijker te verwijderen uit de pocket, met beter resultaat
• Desinfectie van het te behandelen oppervlakte, met beter resultaat
• (Uiteindelijk) tijdwinst
• Geen contra indicaties

Bij subgingivale reiniging

Allereerst wordt de lengte van het fiber op grond van pocketmeting vooraf, overeenkomstig die pocketdiepte gekalibreerd. Dit voorkomt onder andere direct contact met bot tijdens de behandeling. De tip van de laser wordt eerst donker gemaakt mbv. een articulatie papiertje of een donker kleurige speekselafzuiger en in contact gebracht met de gingiva. Daarna wordt er met een penselende beweging bewogen. Nadat een pijnstillend effect is bereikt, wordt de fibertip, continu bewegend, dieper in de pocket gebracht. Ten gevolge van contact met de fibertip verdampt sulcusepitheel, granulatie weefsel en subgingivale plaque.
Tijdens het reinigen ontstaat een hemostase waardoor de behandelaar direct in de pocket kan kijken en kan constateren of er nog subgingivaal tandsteen aanwezig is. ‘Je doet niets in het blinde weg. Je ziet waar je mee bezig bent en kunt op zicht controleren of het worteloppervlak schoon is.’

Bij Gingivectomie

Het wegnemen van weefsel zoals bij gingivectomie, gebeurt door het aanbrengen van de laser loodrecht op het weg te nemen oppervlak. Na het ‘snijdende’ effect van de laser kan het vrijgelegde weefsel met een curette of scaler worden weggenomen.